1. Home
 2. Content flows
 3. Legal Compliance

Legal Compliance

Wat houdt de nieuwe Codex allemaal juist in?

In dit webinar krijgt u toelichting over o.a. de totstandkoming, de uitwerking en de nieuwe structuur van de nieuwe Codex door Lieve Ponnet, adviseur-generaal van FOD WASO.

Een kleine greep uit de talrijke vragen die na het webinar gesteld werden door collega-preventieadviseurs

 1. Vraag: Toepasbaarheid in de tijd omtrent de nummering. Wil dit zeggen dat we op een termijn van twee jaar de oude nummering mogen blijven gebruiken als referentie?
  Lieve Ponnet: “U kan inderdaad gedurende een tweetal jaar die oude referenties en die oude nummering gebruiken, maar uiteraard is het de bedoeling dat u van die twee jaar tijd die u krijgt gebruik maakt om te zorgen dat de nummeringen gradueel worden aangepast zodanig dat binnen twee jaar nog enkel verwezen wordt naar de nieuwe Codex en men dus niet meer naar de oude Codex verwijst.”

 2. Vraag: Zolang TMB nog niet in de nieuwe Codex is opgenomen, blijven de verwijzingen naar de huidige Codex zijnde titel III, hoofdstuk 5 van toepassing?
  Lieve Ponnet: “Het veiligste zou zijn dat men op dat moment verwijst naar het Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen”.

 3. Vraag: Wanneer kunnen we de publicatie van de nieuwe Codex in het Belgisch Staatsblad verwachten?
  Lieve Ponnet: “Als alles naar wens verloopt en de drukproeven van het Belgisch Staatsblad tijdig binnenkomen en tijdig kunnen verwerkt worden door het Belgisch Staatsblad zou dat eind mei moeten kunnen gebeuren.”

Het webinar geeft ook nog antwoord op vragen zoals:

 • Wordt met de nieuwe Codex het ARAB opgeheven en zo niet, wanneer?
 • Zijn er concordantietabellen beschikbaar?
 • Wat gebeurt er met het KB TMB als het niet opgenomen is in de Codex? 
 • Wanneer wordt de Codex volledig verwacht? Wordt de Codex ook op papier uitgebracht door de FOD WASO zoals voorheen gebeurde?
 • Welke referenties gaat de FOD vanaf nu zelf gebruiken en meer specifiek, welke referenties gaat TWW vanaf nu gebruiken in verslagen? Kan het zijn dat inspecteur A nog oude referenties gaat gebruiken en inspecteur B nog nieuwe referenties?