1. Home
 2. HSE Verifield Resources
 3. Artikels voor HSE-professionals
 4. De 10 meest voorkomende knelpunten bij externe audits

De 10 meest voorkomende knelpunten bij externe audits

Waar loopt het vaak fout bij transitie naar ISO 14001:2015?

10 grootste knelpunten bij certificatie

Het onvoldoende uitwerken van de communicatie met belanghebbenden op het gebied van milieu. Dit is één van de tekortkomingen die bij diverse organisaties regelmatig terugkeren tijdens certificatie-audits volgens de nieuwe ISO 14001:2015.

170906-rubber-ball-540x222

We lijsten de 10 grootste knelpunten even voor u op:

 1. De contextanalyse is te beperkt uitgevoerd via de PEST-methode en de koppeling met milieu is onvoldoende.
 2. De noden en verwachtingen van de belanghebbenden (bv. klanten, leveranciers...) zijn veelal zeer algemeen, niet altijd relevant en ze lopen qua significatie vaak nogal sterk uiteen. Dit moet dan ook tot uiting komen in de analyse van de belanghebbenden.
 3. De communicatie met de belanghebbenden op gebied van milieu is onvoldoende uitgewerkt. Er is geen communicatie met de belanghebbenden over de milieuprestaties.
 4. Er is niet of onvoldoende voorzien in het milieumanagementsysteem wie, wanneer de scope (her)evalueert.
 5. Er wordt enkel gekeken naar risico’s en opportuniteiten worden vergeten. Het is voor de milieucoördinatoren dikwijls onduidelijk dat de risicobenadering de preventieve maatregelen, opheft. De milieucoördinatoren hebben onvoldoende inzicht in de verschillen tussen de risico’s eigen aan de context, de risico’s op procesniveau en de risico’s op operationeel niveau via de milieuaspectenanalyse.
 6. De levenscyclusbenadering is ontbrekend of beperkt zich in de milieuaspectenanalyse. Er is geen levenscyclusbenadering bij ontwerp en ontwikkeling, aankoop, verpakking, transport, end-of-life.
 7. Competentiemanagement is onvoldoende aanwezig. De competenties van de werknemers onder gezag, contractoren en aannemers zijn niet voorzien in het milieumanagementsysteem. Kennismanagement is niet of beperkt ingevuld. Het volstaat niet om het personeel te trainen en op te leiden. Kennismanagement is meer dan opleiding en vorming.
 8. De processen zijn onvoldoende gedefinieerd. De interne audits zijn te veel inspecties van afdelingen en niet van processen. De interne auditoren hebben onvoldoende kennis van de nieuwe norm. Er zijn geen of onvoldoende interne audits uitgevoerd volgens de nieuwe norm.
 9. Niet alle punten in de directiebeoordeling komen aan bod. Dit geldt specifiek voor de evaluatie van de acties naar aanleiding van risico’s en opportuniteiten of de wijzigingen in noden en verwachtingen van de belanghebbenden.
 10. Wie, wat, waar, wanneer communiceert en dit zowel in- als extern, is onvoldoende voorzien in het milieumanagementsysteem.

Bron: Jan Dillen / senTRAL

Hoe zet u een goed milieuzorgsysteem op?

jn1833-kluw-beelden-webinar1

U wil deze knelpunten vermijden?

Fris uw geheugen op over hoe u best een goed milieuzorgsysteem opzet door het webinar hierover te (her)bekijken.

In dit webinar licht Hildegard Deweerdt toe hoe je een milieuzorgsysteem opzet. Volgende aspecten komen aan bod:

 • de projectmatige benadering van een milieuzorgsysteem;
 • het opstellen van een projectopdracht;
 • projectteams aan de slag;
 • de opvolging van het project;
 • het verbeteren van huidige processen;
 • de rapportage;
 • het bepalen van prestatie-indicatoren;
 • de high level structuur van ISO normen voor managementsystemen; en
 • de kernelementen van de nieuwe (DIS) ISO14001: 2014.

Meld u hier aan om het webinar te bekijken

Vul onderstaande velden in en u ontvangt een mail met de link naar het webinar

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.